Alyse Rađenović

28 February, 2017

Art League Student/Faculty Group Show

Filed under: Uncategorized — Tags: , , , , , , — Radenovic Alyse @ 9:10 pm


Painting by Alyse Radenovic
http://www.alyseradenovic.com/index.htm
on exhibit at The Art League Student/Faculty group show through March 5, 2017
https://www.theartleague.org/
at The Torpedo Factory Art Center in Alexandria, Virginia
http://torpedofactory.org/

8 June, 2012

Alyse Radenovic paintings on display via Indie Walls at Ella Cafe in Brooklyn

Filed under: Uncategorized — Tags: , , , , — Radenovic Alyse @ 12:13 am

Come see my paintings on display via IndieWalls at Ella Cafe next to the Bedford L in Brooklyn!

4 May, 2012

Solo Exhibition at Matica Crnogorska Gallery Space

Alyse Radenovic painting exhibit opened tonight at Matica crnogorska, Herceg Novi branch.

See more images from the show at my facebook album here

FRAGMENTS FROM A DISTANT WORLD

The photography of life, like the flicker that catches us in a moment with all its strength, is for me, absolute art. One who takes such a flicker and converts it to the word, the picture, the sketch, or who desires to merge it with some other forces of artistic weaving, is a fortunate being. Entirely the opposite, exist absorbers, watchers of such states, who live to recognize, to complement themselves with these same flickers, which they lack. Thus we seek one another, and in essence, we live art.

Alyse Radenovic, with the opus “I pass this way, do you see me” hands over to us a part of her moving picture, in which she experiences landscape, antiquity, the worn church facade, the wild-grown flower: to be preserved forever. In real time, to make a recording of the environment as a satisfied consumer, and to make (justifiably) domination of the self – the work is demanding. Cathartic aspirations are the foundation of every attempt in the process of creation, of valid art. Radenovic, seemingly, looks relaxed – timeless – and essentially is “here and now”. The symbolism with she expresses herself is completely feminine, yet without filigreed arrogance. With freed movement she shapes a world she is emotionally experiencing… but again the world which she is repeating as a flicker. If we turn around with our creations, artistically and individually, we will realize that we draw, we paint, we sculpt, we create music, we dance or we write only about ourselves and for ourselves. And that is justification, without alibi, compromised, cruel and so vitally necessary. If we do not pass this lucid flux through the aura from which we are built …to us there is nothing of art. In regard to this, it is again worth saying, there are no talented, but rather only illuminated, personae …which there “only” have the heart to start searching her cut-off soul, for that ambivalent character and strength… which is here somewhere …visible …well invisible.

Radenovic, although a foreigner to our understanding of US Geography, stamps our landscape, with an almost eerie strength. As if she had been born several times, on these kartsts, rivers and seas, which we pay no attention to anymore. Certainly it has always been the rule, that all is far better seen from a distance. Her dimension measured by nautical miles brought us closer than was her intention (it seems).

Alyse is today in Arlington, in the state of Virginia, thus simply happy to give to us, and that we have enough of the flickers for her emotion in art.

– Marija ČOLPA

FRAGMENTI IZ DALEKOG SVIJETA

Fotografisanje života, kao treptaj onog što nas na trenutak ulovi svom svojom silinom, za mene je apsolutna umjetnost. Onaj što umije takav treptaj prebaciti u riječ, sliku, crtež ili se želi stopiti s nekim drugim snagama umjetničkog tkanja, je sretno biće. Sasvim suprotno, postoje upijači, gledači takvih stanja, koji žive da prepoznaju, da se nadopune tim istim treptajem, što im nedostaje. Tako tragamo jedni za drugima, a u biti živimo umjetnost.

Alyse Rađenović, opusom „Prolazim ovuda, vidiš li me“ predaje nam djelić svoje pokretne slike, u kojoj doživljava pejzaž, starinu, otučenu crkvenu fasadu, samonikli cvijet, na čuvanje za uvijek. U realnom vremenu, činiti zapis okružja kao zadovoljni konzument, a baviti se (sasvim opravdano) dominatom sebe, zahtjevna je rabota. Katarzička sremljenja su osnov svakog pokušaja u procesu stvaranja, validne umjetnosti. Rađenović, naizgled, djeluje opušteno, bezvremenski, a suštinski je „ovdje i sada“. Simbolika kojom se izražava je sasvim damska, ali bez filigranske nadmenosti. Ona slobodnim pokretom oblikuje svijet kojeg u sebi emotivno doživljava…ali i ponavlja kao treptaj. Okrenemo li se oko svojih uradaka, umjetnički i pojedinačno, shvatićemo da crtamo, slikamo, vajamo, muziciramo, plešemo ili pišemo samo o sebi ili za sebe. I to je opravdanje, bez alibija. Kompromisno, surovo i tako neophodno potrebno. Ukoliko ne provučemo taj lucidni fluks, kroz auru od koje smo sazdani…nema nam ništa od umjetnosti. S tim u vezi, opet valja reći, da nema talentovanih, već samo osvijetljenih persona…koji eto „samo“ imaju herca da otpočnu potragu za svojom otkinutom dušom, za onim podvojenim likom i snagom…koja je tu negdje…vidljiva…pa nevidljiva.

Rađenović, iako strankinja za naše poimanje USA geografije, pečatira naš krajolik, gotovo začudnom snagom. Kao da se rađala nekoliko puta, na ovim kršima, rijekama i morima, na koje mi sami, više ne obraćamo pažnju. Svakako da je oduvjek vrijedilo pravilo, da se sve mnogo bolje vidi iz daljine. Ona je svoju dimenziju mjerenu nautičkim miljama približila više nama, nego što joj je to bila namjera (čini se).

Alyse je danas u Arlingtonu u državi Virginia, tako jednostavno sretna što nam se poklonila, i što smo imali dovoljno treptaja za njenu emociju u umjetnosti.

– Marija ČOLPA